LORAN KRISTIAN (Les mots de silence [PRIX CARBET DE LA CARAÏBE ET DU TOUT-MONDE 2021])  -  
Vilarson
Woman
Dé chimen
"Lè ou ka vini asou Latè, ni dé chimen ka délonjé douvan'w. Pa ni twa. Yonn ki laj-laj-laj kon an lotowout dé fwa kat vwa ; taa, i ka chelsipé'w a la perdision. Anlè'y, sé yen ki tiraj siyak ou ka fè, chimen-kochi, latjé-pw...
Samedi 25 mars 2023  
< Page Précédente


> Pas de Résultats pour le moment...> Pas de Résultats pour le moment...


Contact et Mentions Légales - Conditions Générales de Vente - Librairies Partenaires
@Copyright - www.keditions.com - Email : contact@keditions.com Réalisation :  "Kno972 / Kiron Key" - "IdéeClic"